รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม #รสนี้ดีต่อเจ

รายละเอียดและข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

กติกา

 1. เพียงเข้าเว็บไซต์ https://www.goldenmountainsauce.com/อยู่บ้านแบบมีรสชาติ
 2. ส่งต่อเมนูอาหารเจที่สร้างสรรค์ของคุณพร้อมภาพประกอบ โดยกดที่ปุ่ม “ส่งต่อเมนูเจของคุณที่นี่”
 3. เมื่อคุณส่งต่อเมนูอาหารเจในเว็บไซต์สำเร็จ กดแชร์เมนูอาหารเจของคุณไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเปิดเป็น “สาธารณะ”
 4. ติด #รสนี้ดีต่อเจ #ซอสภูเขาทอง #เพราะทุกจานมีเรื่องราว

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 26 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 เท่านั้น

ของรางวัล

สูตรอาหารที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด มีสิทธิ์รับ

 1. ทองคำแผ่น ภูเขาทอง 2 สลึง 1 รางวัล มูลค่า 11,070 บาท (หัก ณ ที่จ่าย 5%)
 2. จี้ทองคำ ภูเขาทอง 1.4 กรัม 1 รางวัล มูลค่า 2,430 บาท (หัก ณ ที่จ่าย 5%)
 3. Cooking Box Set (สูตรเจ) 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 10,000 บาท ประกอบไปด้วย Cooking Box 1 ใบ
  – ซอสเห็ดหอม ตราภูเขาทอง 660 กรัม 1 ขวด
  ซีอิ๊วขาว ตราภูเขาทอง 600 มล. 1 ขวด

  – ซอสปรุงรสฝาเขียว ตราภูเขาทอง 500 มล. 1 ขวด
  
- ซอสปรุงรสฝาเหลือง ตราภูเขาทอง 110 มล. 1 ขวด
  
- ซอสปรุงรสอาหาร ตราภูเขาทอง 145 มล. 1 ขวด
  – ซีอิ๊วดำสูตรมืออาชีพ ตราภูเขาทอง 190 กรัม 1 ขวด
- จาน 1 ใบ
  
- ผ้ากันเปื้อน 1 ผืน
- Cookbook 1 เล่ม
 4. เสื้อ Lucky collection 20 รางวัล  รางวัลละ 299 มูลค่ารวม 5,980 บาท
 5. กระเป๋า Lucky collection 20 รางวัล รางวัลละ 159 บาท มูลค่ารวม 3,180 บาท
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 32,660 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ของเมนู 50%
 • ส่วนประกอบและภาพประกอบของเมนูครบถ้วน 30%
 • 
ใช้ผลิตภัณฑ์ของซอสภูเขาทองได้อย่างสร้างสรรค์ 20%


*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

การประกาศผล

ประกาศผู้โชคดี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. 
ที่ Facebook ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos และเว็บไซต์ https://goldenmountainsauce.com/อยู่บ้านแบบมีรสชาติ/

ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัลภายใน วันที่ 22 พศจิกายน 2563  เวลา 18.00 น. ในเว็บไซต์ https://goldenmountainsauce.com/อยู่บ้านแบบมีรสชาติ/

โดยของรางวัล ทองคำแผ่น ภูเขาทอง และ จี้ทองคำ ภูเขาทอง 
ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัลที่บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) 
ด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล

ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2703-4444
โทรสาร 0-2387-1163,0-2703-4444 ต่อ 3000

ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน (บัญชีผู้ใช้) ต่อ 1 สูตรอาหาร ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์รับรางวัลจะต้องตรงกับชื่อบัญชีและเมนูอาหารที่ได้รับรางวัลตามประกาศที่หน้าเว็บไซต์เท่านั้น

 2. ขอยกเว้นพิจารณาและลบข้อความที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง และคำตอบที่กรรมการพิจารณาแล้วว่ามีเจตนาคัดลอกคำตอบ หรือมีการแก้ไข ทุจริต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://www.goldenmountainsauce.com/อยู่บ้านแบบมีรสชาติ ภายในวันที่ 22 พศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. 
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับและส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ ภายใน 30 วันหลังการยืนยันสิทธิ์

 5. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และรางวัลไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้

 7. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใด ๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทฯ กำหนด

 8. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

 10. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม #รสนี้ดีต่อเจ

รายละเอียดและข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

กติกา

 1. แชร์สูตรอาหารประจำบ้านของคุณพร้อมภาพประกอบที่ > https://www.goldenmountainsauce.com/อยู่บ้านแบบมีรสชาติ
 2. สูตรอาหารของคุณต้องมีผลิตภัณฑ์ของซอสภูเขาทองอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นส่วนประกอบ
 3. ต้องกรอกชื่อ – นามสกุล จริงตามบัตรประชาชน ลงในช่องกรอกชื่อ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล
 4. 300 สูตรอาหารและเรื่องราวที่ได้รับคัดเลือกจาก เชฟป้อม มีสิทธิ์รับ Cooking Box จากซอสภูเขาทอง มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 300 รางวัล (1 รางวัล/คน/สูตร)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. เรื่องราวของเมนูของคุณ 50%
 2. ความน่าสนใจของเมนู 30%
 3. ใช้ผลิตภัณฑ์ของซอสภูเขาทองได้อย่างสร้างสรรค์ 20%

*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รายละเอียดของรางวัล

Cooking Box จำนวน 300 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท
โดย Cooking Box จะประกอบไปด้วย

 • เซตซอสจากภูเขาทอง 1 เซท มูลค่า 200 บาท
 • กล่อง Cooking Box 1 กล่อง มูลค่า 599 บาท
 • ผ้ากันเปื้อน 1 ผืน มูลค่า 150 บาท
 • Cookbook 1 เล่ม มูลค่า 51 บาท

ระยะร่วมสนุกกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศผล

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ Facebook Page ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos และเว็บไซต์ www.goldenmountainsauce.com/อยู่บ้านแบบมีรสชาติ

ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 คน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 2. ขอยกเว้นพิจารณาและลบข้อความที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง และคำตอบที่กรรมการพิจารณาแล้วว่ามีเจตนาคัดลอกคำตอบ หรือมีการแก้ไข ทุจริต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับและส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในเว็ปไซส์ https://www.goldenmountainsauce.com/อยู่บ้านแบบมีรสชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.
  หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563
 5. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และรางวัลไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้
 7. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 8. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 10. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี